Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 92/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023 Về chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa-kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án là 1.930 tỷ đồng, bao gồm: Nguồn vốn ngân sách trung ương trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 1.000 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương là 930 tỷ đồng. Trong đó: Giai đoạn 2021-2025 là 122 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 là 808 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2023 đến hết năm 2027. Dự án được phân chia thành 2 dự án thành phần, bao gồm: Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư và Dự án thành phần xây lắp.

Phạm vi dự án nằm trên địa bàn 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Quy mô đầu tư khoảng 56,9 km đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế là 60 km/h; đoạn qua địa hình khó khăn, hiểm trở, độ dốc cao, gấp khúc, tốc độ thiết kế là 40 km/h; 2 làn xe, tổng chiều rộng nền 9 m, mặt đường rộng 6 m, lề đường 2 bên 3 m (gia cố lề mỗi bên 1 m). Thuộc hình thức đầu tư công.

Quốc lộ 27C từ Nha Trang đi Đà Lạt, đoạn qua đèo Khánh Lê

Quốc lộ 27C từ Nha Trang đi Đà Lạt, đoạn qua đèo Khánh Lê

Tổng diện tích đất chiếm dụng sơ bộ khoảng 128,96 ha. Quốc hội đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và chuyển mục đích sử dụng đất rừng khoảng 75,58 ha (trong đó: đất rừng, rừng phòng hộ đầu nguồn khoảng 27,07 ha; đất rừng, rừng đặc dụng khoảng 32,88 ha và đất rừng, rừng sản xuất khoảng 15,63 ha) để thực hiện Dự án.

Dự án nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển tỉnh Khánh Hòa theo Nghị quyết số 09- NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối 02 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh theo quy hoạch hệ thống giao thông của tỉnh Khánh Hòa; tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung, tăng khả năng kết nối giao thông, vận chuyển hàng hóa liên vùng với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận. Tăng cường quốc phòng, an ninh trong khu vực, tạo thành mạng lưới giao thông cơ động, thông suốt trong mọi tình huống để bảo đảm an ninh, quốc phòng; phục vụ hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ rừng.

Tác giả: NGỌC MINH

26/06/2023