Rất nhiều nhóm bệnh phải nhập viện sau tiêm vaccine COVID-19, nhưng thực ra chẳng hề liên quan đến vaccine. Nếu không chẩn đoán và xử trí đúng thì dễ lầm tưởng nguyên nhân tại phản ứng là do vaccine.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Tác giả: TRẦN HUYỀN

16/11/2021