THỨ NĂM, NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2024 02:25

Quốc hội chất vấn các lĩnh vực: Tư pháp, nội vụ, an ninh, thanh tra, kiểm toán, văn hóa, giáo dục

07/11/2023 10:39
Ngày 7/11, Quốc hội tiếp tục hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn theo chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Các nội dung chất vấn gồm các lĩnh vực: Tư pháp, nội vụ, an ninh, trật tự, thanh tra, kiểm toán, văn hóa, giáo dục.
Truyền Hình Quốc Hội