THỨ NĂM, NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2024 01:09

Trực tiếp phiên thảo luận của Quốc hội ngày 2/11 về đầu tư công, ngân sách nhà nước

02/11/2023 10:34
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng 2/11, Quốc hội thảo luận về kế hoạch đầu tư công, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước.
VTV